Inteligentny dom Białystok

Umów się na prezentację systemu.
Siedziba główna:

Strzeszyńska 63
60-479 Poznań
tel. 61 622 75 50
biuro@icomfort.pl

Dostosowanie domu do otaczającego środowiska jest jednym z najnowszych trendów w budownictwie. Domy, które stapiają się z otoczeniem są szczególnie lubiane przez osoby dbające środowisko naturalne. Jednym z elementów wpływających na ekologiczne właściwości domu jest właściwe wykorzystywanie energii. Pomocne w tym są systemy zarządzania domami. Inteligentny dom Białystok pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie energii poprzez właściwe zarządzanie pracą domowych urządzeń.

Idealne systemu w inteligentnym domu - Białystok

Systemy sterowania pilnują, aby urządzenia działały tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Uruchamiając program wietrzenia w zimowy dzień system najpierw wyłączy ogrzewanie w wietrzonym pomieszczeniu i dopiero wtedy rozpocznie wietrzenie. Również ogrzewanie pomieszczenia rozpocznie się dopiero po pewnym czasie, w którym pomieszczenie nagrzeje się korzystając z ciepła zgromadzonego w budynku. Inteligentny dom Białystok zadba również o właściwe działanie urządzeń elektrycznych. Urządzenia domowe takie jak telewizor czy sprzęt audio zostanie wyłączony, jeżeli system komputerowy wykryje brak naszej obecności w pomieszczeniu lub jeśli zaśniemy. Możemy również zmniejszyć ilość zużywanej wody dzięki zastosowaniu domowych urządzeń do jej oczyszczania i odzyskiwania. Inteligentny dom Białystok może również ograniczyć zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości emitowanych szkodliwych gazów. Jest to, więc dom prawdziwie przyjazny dla środowiska. Inteligentny dom może stać się jednym z elementów wpływających na poprawę ochrony środowiska naturalnego. Wpływ jednego domu nie jest, co prawda duży, ale suma oddziaływania milionów domów daje już duże odziaływanie, które nie może zostać pominięte. Wprowadzenie takich systemów we wszystkich domach będzie miała realny wpływ na środowisko naturalne.